Атамұрат Матмұратов

2019 жылы Қазақ ұлттық хореография академиясын (педагог Бестембаев А.У. сыныбы) аяқтады.

2019 жылдан «Астана Балет» Театрының труппасында.

Репертуары:

Жизель - хореограф Рикардо Амаранте;

Махаббат туралы аңыз - хореограф Юрий Григорович;

Шерткіш - хореограф Василий Вайнонен

Желтораңғы туралы аңыз - хореограф Анвары Садыковой

Султан Бейбарыс - хореограф Мукарам Авахри